Další Předchozí Obsah

Czech HOWTO

Kolektiv autorů

Verze 1.30, 4. června 1999.


Tento dokument pojednává o tom, jak počeštit, poslovenštit, zkrátka lokalizovat Linux. Některé z popsaných postupů lze uplatnit i na jiné unixové systémy.

1. Úvod

2. Cíle lokalizace

3. Lokalizace textové konzoly

4. Lokalizace X Window Systemu

5. Locales aneb lokalizace knihovny libc

6. Lokalizace různých aplikací

7. TeX a jiné DTP systémy

8. Emacs

9. Tisk

10. Konverze znakových sad

11. České třídění

12. České manuálové stránky

13. Kontrola českého pravopisu (spell-checker)

14. Jak počeštit různé distribuce

15. Odkazy na další dokumenty

16. Jak se zapojit do počešťování


Další Předchozí Obsah