Další Předchozí Obsah

1. Úvod

Tento dokument pojednává o tom, jak zprovoznit české případně slovenské prostředí v OS Linux. Podle přetrvávajících diskusí na toto téma v konferenci linux na linux-info@linux.cz, je zřejmé, že se stále nejedná o tak jednoduchou záležitost, jak by si většina uživatelů přála. Některé z popsaných postupů je možné uplatnit i na jiné unixové systémy.

Na vytváření tohoto dokumentu se podílelo více osob. Pokud se podařilo zjistit jména autorů jednotlivých kapitol, jsou uvedeni v jejich záhlaví.

1.1 Kopírování a záruka

Toto HOWTO je "free" dokument; je možné jej šířit a/nebo modifikovat podle podmínek GNU General Public License verze 2 ( http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html, český překlad http://www.gnu.cz/gplcz.html), v podobě, v jaké byla publikována Free Software Foundation.

Toto HOWTO vzniklo jako iniciativa několika lidí v konferenci linux@linux.cz. Je distribuováno v naději, že bude užitečné, avšak bez jakékoliv záruky; dokonce i bez implicitní záruky dané obchodními zákony nebo záruky způsobilosti pro jakékoliv použití. Podmínky jsou popsány detailněji v GNU General Public License.

Kopii GNU General Public License lze získat od Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

1.2 Kde získat nejnovější verzi Czech-HOWTO

Tento dokument je vytvořen v Linuxdoc SGML. Primárním distribučním bodem je ftp://ftp.penguin.cz/pub/HOWTO/czech-howto/Czech-HOWTO.sgml. HTML verze je dostupná na http://www.penguin.cz/czech-howto/. V adresáři ftp://ftp.penguin.cz/pub/HOWTO/czech-howto/ jsou k dispozici i další formáty (HTML, TeX, Postscript, .txt, .rpm).

Czech-HOWTO je postupně doplňováno a opravováno. Informace o nových verzích jsou zasílány do mailing listu linux@linux.cz na linux-info@linux.cz, který je obousměrně propojen s newsovou skupinou cz.comp.linux.

1.3 Přispívání do Czech-HOWTO

Jakékoli příspěvky, které mohou pomoci zlepšit obsah tohoto HOWTO, jsou vítány. Máte-li chuť přispět, neváhejte. Upozornění na chyby faktické i pravopisné a gramatické zasílejte koordinátorovi tvorby HOWTO (viz kapitola Koordinace). Můžete dát také vědět, co v Czech-HOWTO postrádáte. S odbornějšími problémy se můžete obrátit i na autory uvedené v záhlaví jednotlivých kapitol.

Nové příspěvky nebo rozsáhlejší změny jsou přijímány ve formátu Linuxdoc SGML nebo jako jednoduchý text. Hledá se dobrovolník, který napíše stručný návod, jak Linuxdoc SGML pro tvorbu tohoto HOWTO používat.

Při psaní nových příspěvků je vhodné dodržovat následující pravidla:

Důležité upozornění

Pokud máte zájem o zařazení příspěvku do Czech-HOWTO, připojte prosím svůj souhlas s tím, že:

První podmínka je pro zveřejnění příspěvku v Czech-HOWTO závazná. V případě druhé podmínky je možné na explicitní žádost autora učinit výjimku.

1.4 Koordinace

Koordinaci tvorby Czech-HOWTO v současné době provádí Petr Kolář Petr.Kolar@vslib.cz.


Další Předchozí Obsah