Další Předchozí Obsah

12. České manuálové stránky

Petr Kolář Petr.Kolar@vslib.cz: 27. 10. 1998; Pavel Janík ml. Pavel.Janik@math.muni.cz: starší verze

12.1 Instalace

Pro prohlížení manuálových stránek v češtině programem man je nutné mít nainstalovánu podporu zobrazování českých znaků úpravu programu groff pro ISO-8859-2 popsanou v kapitole groff a program man verze 1.4h nebo novější.

České manuálové stránky jsou distribuovány jako zdrojové texty pro groff ve formátu .tar.gz vhodném pro distribuce Slackware, SLS, Yggdrasil aj., a ve formátu .rpm pro distribuce RedHat, Caldera, Suse apod..

Instalace stránek ze souboru .tar.gz je velmi jednoduchá --- po rozbalení balíku příkazem

tar xfz man-pages-cz-x.xx.tgz

jednoduše v příslušném adresáři provedeme příkaz make install, který zajistí nainstalování manuálových stránek do adresáře /usr/local/man/cs.

Instalace stránek ve formátu .rpm je ještě jednodušší:

rpm -i man-pages-cz-x.xx-x.i386.rpm

Prohlížení českých manuálových stránek

Standardní instalace programu man používá k zobrazování znaků na terminály zařízení latin1 programu groff. Pro zobrazování českých znaků ale potřebujeme, aby man používal zařízení devlatin2 z balíku groff-latin2. V konfiguračním souboru programu man (/etc/man.config, případně někde jinde) proto změníme na řádku

NROFF           /usr/bin/groff -Tlatin1 -mandoc

Tlatin1 za latin2:

NROFF           /usr/bin/groff -Tlatin2 -mandoc

Novější verze programu man, který je spravován A. Brouwerem se při výběru manuálové stránky řídí proměnnou prostředí LANG, man verze 2.x (dostupný v Debianu) pak pracuje standardně i podle proměnných LC_*. Proto pro prohlížení českých manuálových stránek použijeme jeden z následujících ekvivalentních příkazů:

bash$ LANG=cs man intro

bash$ export LANG=cs
bash$ man intro

csh$ setenv LANG cs
csh$ man intro

Uživatelé jiných interpretů si jistě příslušné příkazy upraví sami.

12.2 Prohlížení českých manuálových stránek pod systémem X-Window

K prohlížení českých manuálových stránek byl poupraven program xman ze standardní distribuce X11R6. Podporuje zobrazování českých znaků v manuálových stránkách. Tento balík můžete získat z těchto FTP serverů:

Jeho instalace se provádí podobně jako instalace vlastních manuálových stránek.

12.3 Projekt "České Manuálové Stránky"

Tento projekt vznikl aktivitou několika jednotlivců, kterým nejde jen o to, že sami mají dokonalý operační systém, ale také o to, aby pomohli ostatním zbavit se těch jejich (OS). Hlavním cílem projektu je popularizace Linuxu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Koordinátorem projektu je

Pavel Janík ml. <Pavel.Janik@math.muni.cz>

České Manuálové Stránky mají i svou konferenci (czman@linux.cz). Přihlásit se můžete na adrese czman-subscribe@linux.cz:

echo subscribe czman Jméno Příjmení | mail czman-subscribe@linux.cz

Konference je věnována nejenom překladatelům, ale i uživatelům, kteří mají s českými manuálovými stránkami problémy.

Odkazy


Další Předchozí Obsah