Další Předchozí Obsah

14. Jak počeštit různé distribuce

14.1 Debian GNU/Linux

Petr Špatka xspatk00@stud.fee.vutbr.cz: 21. 5. 1999; Milan Zamazal pdm@fi.muni.cz, Vítězslav Samel xsamel00@dcse.fee.vutbr.cz a další starší verze

Současný stav oficiální distribuce

V aktuální stabilní verzi Debianu jsou mimo jiné následující balíky vztahující se k českému a slovenskému prostředí:

Tyto balíky s výjimkou posledních dvou jsou součástí Debianu od verze 1.3, a lze je bez problémů používat i na Debianu 1.2.

Existuje neoficiální podpora českého a slovenského (La)TeXu pro Debian 1.2 a vyšší. Tyto balíky nejsou oficiální součástí Debianu. S maintainery teTeXu je nutné vyřešit problém s konfliktem czech.sty/slovak.sty v Babelu. Počeštění teTeXu pro aktuální stabilní (a většinou i vývojové verze) Debian GNU/Linux jsou k dispozici na http://www.debian.cz/pub/debian-czsk/dists/stable/. Na této adrese jsou i další informace vztahujících se k počeštění nebo poslovenštění Debianu, které se nepodařilo dostat do hlavní distribuce Debianu.

Balíky CSTeXu pro starší verze Debianu lze nalézt na adrese ftp://ftp.muni.cz/pub/linux/localization/cstex-deb/.

Kromě toho by všechny aplikace v Debianu 1.3 a novějším měly podporovat 8-bitový vstup (má-li to v daném případě smysl). Pokud tomu tak není, lze to zaslat jako bug-report přes debianovský Bug Track System. Můžete též využít možnosti nechat si hlášené přeložit (viz http://www.debian.cz/proj/bugy/index.php3).

Máte-li zájem o další věci týkající se češtiny, musíte postupovat podle obecných návodů obsažených v Czech-HOWTO.

Nezapomeňte, že Debian je otevřená distribuce ("users for users"). Chcete-li se tedy k jeho počešťování aktivně připojit, nic vám nebrání stát se dalším z jeho maintainerů. Můžete též pomoci radami a nápady, budete-li sledovat maillisty debian-i18n a debian-devel. Informace o nich naleznete na WWW stránkách Debian projektu na http://www.debian.org. Je také dobré sledovat http://www.debian.cz, což je prezentační místo některých projektů pro počeštění Debianu.

Mezi Debian maintainery je již i několik Čechů. Jako člověka, který k počeštění nezanedbatelně přispěl, si dovoluji jmenovat Milan Zamazala pdm@debian.org

Počeštění oficiální distribuce

Pokud chcete nainstalovat češtinu/slovenštinu na konzolu a do XFree86, je nejjednodušší použít balíček skcz-slink z adresy http://www.debian.cz/pub/debian-czsk/dists/stable/binary-i386/ (pokud se adresářovou strukturou vrátíte níž, najdete zdrojový tvar balíčku). Pro jeho instalaci použijte příkaz:


dpkg -i skcz-slink*

Poté vám instalační skript položí několik otázek, které vás provedou instalací. Podrobnější popis je součástí balíčku, ale domnívám se, že otázky jsou zodpověditelné i bez návodu.

14.2 Red Hat 6.0

Petr Kolář Petr.Kolar@vslib.cz; 17. 5. 1999

Kvůli nedostatku místa na bootovacích disketách na nich není obsažena instalace v češtině. Doufejme, že do příští verze s tím firma Red Hat něco udělá nebo že se podaří vytvořit obrazy disket včetně češtiny.

Do té doby je vhodné zvolit při instalaci slovenštinu, aby alespoň věci, které vyžadují kódování ISO-8859-2 byly v pořádku. Po provedené instalaci změňte obsah souboru /etc/sysconfig/i18n; pokud si přejete používat unikódové konzolové fonty, pak na:

LANG=cs
LINGUAS=cs
LC_ALL=cs_CZ
LC_CTYPE=cs_CZ
SYSFONT=ucw16.psf
UNIMAP=latin2-ucw.uni
SYSFONTACM=latin2-ucw.scrnmap

nebo na

LANG=cs
LINGUAS=cs
LC_ALL=cs_CZ
LC_CTYPE=cs_CZ
SYSFONT=lat2-sun16
SYSFONTACM=iso02

pro normální fonty. Rámečky v programech typu mc a linuxconf by měly být v obou případech pořádku. Bez ohledu na použité fonty je však nutné zabezpečit jejich aktivaci příkazem echo -e '\033(K'. Řádek LC_CTYPE=cs_CZ je nutný pro vstup ne-ASCII znaků z klávesnice v příkazových řádcích shellu tcsh, který se nechová zcela korektně. Zároveň tento řádek umožňuje vypustit LC_ALL=cs_CZ v případě, že chcete sice používat české znaky, ale nemáte zájem o to, aby s vámi programy komunikovaly česky. Navíc pokud používá některých z uživatelů shell tcsh, měl by správce vytvořit soubor /etc/profile.d/lang.csh s tímto obsahem

if ( -r /etc/sysconfig/i18n ) then
  eval `sed -e "s/#.*//" -e "s/^\([^=][^=]*\)=\(.*\)/setenv \1 \2;/" \
    /etc/sysconfig/i18n`
endif

Tento skript zajistí nastavení proměnných prostředí podle obsahu souboru /etc/sysconfig/i18n.

Výběr mapy klávesnice pro konzolu se provádí v souboru /etc/sysconfig/keyboard. Jeho obsah je KEYTABLE=mapa, kde mapa je jedna z cz-lat2, cz-lat2-prog nebo cz-us-qwertz. Klávesnice funguje při startu jako americká, na češtinu a zpět se přepíná klávesou Pause.

Red Hat 6.0 je dodáván s XFree86 3.3.3.1 ve kterém již je opravena stará chyba způsobující, že znaky áéíúý šly zadávat z klávesnice (nebyly-li provedeny příslušné patche) pouze pomocí mrtvých kláves. Pokud jste prováděli upgrade a měli jste nainstalovanou knihovnu libX11 z balíku XKB-czsk-forcedIM (která slouží k tomu, aby ve starých aplikacích fungovaly mrtvé klávesy), bude použita stará libX11 z XKB-czsk-forcedIM (protože má vyšší číslo verze) a nepatchované konfigurační soubory soubory, takže klávesy áéíúý opět nebudou fungovat. Pravděpodobně je to vhodný okamžik pro odstranění XKB-czsk-forcedIM:


rm /usr/X11R6/lib/libX11.so.6.99
ldconfig

Pokud skutečně máte aplikace, ve kterých nefungují mrtvé klávesy, použijte knihovnu LibI18Nforce od Zdeňka Kabeláče (a nezapomeňte napsat bug-report autorovi problémové aplikace).

Chcete-li zobrazovat české znaky v X, musíte nainstalovat ISO-8859-2 fonty. Fonty však nejsou okamžitě dostupné. Při implicitním použití fontserveru je nutné doplnit odkazy na adresáře s ISO-8859-2 následujícím patchem:

--- /etc/X11/fs/config.orig   Mon Apr 19 01:33:12 1999
+++ /etc/X11/fs/config Wed Apr 28 14:27:36 1999
@@ -16,7 +16,11 @@
 # directories in /usr/share, because they aren't forced to be
 # installed alongside X.
 #
-catalogue = /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,
+catalogue = /usr/share/fonts/ISO8859-2/misc:unscaled,
+    /usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi:unscaled,
+    /usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi:unscaled,
+    /usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1,
+    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,
    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,
    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled,
    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,

Česká klávesnice v X se nastaví jedním z postupů popsaných v kapitole Klávesnice v X pomocí XKB a zapne klávesou Scroll Lock nebo současným stiskem obou kláves Shift.

Informace o TeXu jsou v kapitole TeX.

Red Hat 6.0 s vylepšenou podporou češtiny naleznete na ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/local/redhat-6.0/. V souboru ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/local/redhat-6.0/i386-cs/local/README je popsáno, co tato úprava obsahuje navíc oproti standardnímu Red Hatu.

Tato kapitola není dosud dokončena. Pokud se setkáte s dalšími problémy, podívejte se, zda jejich řešení není popsáno v kapitole o Red Hatu 5.2.

14.3 Red Hat 5.2

Rudolf Ulč rudolf.ulc@oku-st.cz; 13. 1. 1999 (upravováno autorem Czech-HOWTO)

Podpora češtiny je v Red Hatu 5.2 dosti pokročilá, stále však není bez chyb.

Pokud při instalaci nebyl vybrán český jazyk, je třeba dodatečně změnit obsah souboru /etc/sysconfig/i18n takto:

LANG=cs
LINGUAS=cs
LC_ALL=cs_CZ
SYSFONT=lat2-16
SYSTERM=linux-lat

pokud v tomto souboru chcete předepsat nastavování jiných proměnných, je nutné do souboru /etc/profile.d/lang.sh doplnit příkazy, které zajistí jejich export; například pro proměnnou LC_CTYPE je potřeba přidat


if [ -n "$LC_CTYPE" ]; then
  export LC_CTYPE
fi

Jestliže je proměnná SYSTERM nastavena na hodnotu linux-lat, budou ve skriptu /etc/profile.d/lang.sh automaticky nastaveny proměnné LESSCHARSET=latin1 a INPUTRC=/etc/inputrc. Soubor /etc/inputrc obsahuje příkazy umožňující používání osmibitových znaků v příkazových řádcích:

set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on

Do /etc/inputrc je vhodné doplnit řádky, které zajistí fungování kláves Home, End a Delete v příkazovém řádku v bashi --- podle kapitoly bash.

Aby se nastavení z /etc/sysconfig/i18n projevilo i v shellu tcsh, je nutné vytvořit soubor /etc/profile.d/lang.csh obsahující


if ( -r /etc/sysconfig/i18n ) then
  eval `sed -e "s/#.*//" -e "s/^\([^=][^=]*\)=\(.*\)/setenv \1 \2;/" \
    /etc/sysconfig/i18n`
endif
if ( "$SYSTERM" == "linux-lat" ) then
  setenv LESSCHARSET latin1
endif

Pokud se při instalaci nevybere česká klávesnice, je nutné později změnit obsah souboru /etc/sysconfig/keyboard například na

KEYTABLE=cz-lat2

Pro konzoli lze také použít unikódové fonty buď z balíku ftp://ftp.muni.cz/pub/linux/redhat/redhat-5.2/i386-cs/local/RPMS/l10n/ucw-cs-1.1-2.i386.rpm nebo z  ftp://ftp.muni.cz/pub/linux/redhat/redhat-5.2/i386-cs/local/RPMS/l10n/ISO-8859-2-console-fonts-980404-1.noarch.rpm. V kbd-0.96a je jinak umístěný adresář s mapami klávesnic, než jak očekává ucw-cs-1.1-2.i386.rpm, proto pokud máte nainstalován tento balík, musíte vytvořit odkaz

( cd /usr/lib/kbd/keymaps/i386; ln -s ../../keytables )

Unikódové fonty se zavedou příkazem

setfont ucw16 -m latin2u.scrnmap

a je nutné přepnout tabulku fontů například příkazem

/bin/echo -e '\033(K'

/etc/profile. Pro unikódové fonty se v /etc/sysconfig/i18n nastavuje SYSTERM=linux-lat (aby byly správně nastavené semigrafické rámečky). Potom je ale nutné nastavit také INPUTRC=/etc/inputrc a LESSCHARSET=latin1, protože toto nastavení se ve skriptu /etc/profile.d/lang.sh provede pouze pro SYSTERM=linux-lat. Balík ISO-8859-2-console-fonts-980404-1.noarch.rpm, který je zabalen pro RedHat 5.1, způsobuje ještě jeden problém na RedHat 5.2, protože nainstaluje do /etc/rc.d/init.d soubor consolefont, který instaluje font a mapovací tabulku podle obsahu souboru /etc/sysconfig/consolefont. Tento mechanizmus koliduje se záměry RedHatu 5.2. Asi nejjednodušší je nechat v /etc/sysconfig/i18n implicitní font lat2-16.psf a fonty nastavovat v souboru /etc/sysconfig/consolefont a samozřejmě přidat do /etc/profile příkaz /bin/echo -e '\033(K'.

Lokalizace správců oken fvwm95 a Afterstep i programů pine, mutt, lynx, emacs, joe, groff, applixware a dalších pro používání znakové sady ISO-8859-2 a české klávesnice je popsána v podkapitolách fvwm95, afterstep, pine, mutt, lynx, joe, groff, applixware kapitoly Lokalizace různých aplikací.

Uživatelské soubory jako .inputrc, .muttrc, které mají být kopírovány všem uživatelům vytvářeným příkazem useradd je třeba umístit do adresáře /etc/skel.

Pro zprovoznění české klávesnice v X Window Systemu je potřeba doplnit do souboru /usr/X11R6/lib/X11/locale/locale.alias chybějící řádek

cs_CZ          cs_CZ.ISO8859-2

(velká mezera je tvořena tabelátory) a příkazem


setxkbmap -symbols 'czsk(us_cz_prog)' -compat group_led

aktivovat zvolenou klávesnici. "Automatické" provedení tohoto příkazu při spuštění X se zajistí jeho uvedením v souborech $HOME/.Xclients jednotlivých uživatelů. Nastavení klávesnice lze provést pro všechny uživatele najednou v sekci Keyboard v souboru /etc/X11/XF86Config.

Terminálový emulátor rxvt v Red Hatu 5.2 je částečně opraven, ale zdá se, že problémy s mrtvými klávesami přetrvávají. Měl by fungovat s balíkem XKB-czsk-forcedIM a s nastavenou proměnnou prostředí

XLIB_FORCE_I18N=1
. V terminálovém emulátoru nxterm česká klávesnice dosud nefunguje; proto je nutné při použití Afterstepu v souboru /usr/share/afterstep/fixed/start/1_xterm změnit nxterm na xterm.

Také program netscape umožňuje zadávat české znaky z klávesnice. Umí také správně zobrazovat WWW stránky v kódování ISO-8859-2 i Windows-1250, bohužel ve formulářích stále nesprávně používá vždy pouze ISO-8859-1 fonty.

Aby program xterm, emacs a další používaly ISO-8859-2 fonty, je nutné je spouštět například s parametrem -fn -misc-fixed-medium-r-normal--16-150-75-75-c-80-iso8859-2. Lepší je ale vyrobit soubor $HOME/.Xresources obsahující

*fontMenu.Label: VT Fonts (8859-2)
*fontMenu.fontdefault.Label: default (8x16)
*vt100.font: -misc-fixed-medium-r-normal--16-150-75-75-c-80-iso8859-2
*vt100.boldfont: -misc-fixed-bold-r-normal-sans-16-150-75-75-c-90-iso8859-2
*fontMenu.font1.Label: 5x7
*vt100.font1: -misc-fixed-medium-r-normal--7-70-75-75-c-50-iso8859-2
*fontMenu.font2.Label: 7x13
*vt100.font2: -misc-fixed-medium-r-normal-sans-13-120-75-75-c-70-iso8859-2
*vt100.boldfont2: -misc-fixed-bold-r-normal-sans-13-120-75-75-c-70-iso8859-2
*fontMenu.font3.Label: 8x14
*vt100.font3: -misc-fixed-medium-r-normal--14-130-75-75-c-80-iso8859-2
*vt100.boldfont3: -misc-fixed-bold-r-normal--13-120-75-75-c-80-iso8859-2
*fontMenu.font4.Label: 8x14 bold
*vt100.font4: -misc-fixed-bold-r-normal--13-120-75-75-c-80-iso8859-2
*fontMenu.font5.Label: 10x20
*vt100.font5: -misc-fixed-medium-r-normal-sans-20-200-75-75-c-100-iso8859-2
*fontMenu.font6.Label: 14x26
*vt100.font6: -misc-fixed-medium-r-normal-serif-26-170-75-75-c-140-iso8859-2

xterm*VT100.Translations: #override\n\
    <Key>BackSpace: string(0x7F)\n\
    <Key>Insert: string("^[[2~")\n\
    <Key>Delete: string("^[[3~")\n\
    <KeyPress>Prior : scroll-back(1,page)\n\
    <KeyPress>Next : scroll-forw(1,page)
nxterm*VT100.Translations: #override\n\
    <KeyPress>Prior : scroll-back(1,page)\n\
    <KeyPress>Next : scroll-forw(1,page)

rxvt*font: -misc-fixed-medium-r-normal--16-150-75-75-c-80-iso8859-2
rxvt*boldfont: -misc-fixed-bold-r-normal--16-150-75-75-c-90-iso8859-2

emacs*font: -misc-fixed-medium-r-normal--16-150-75-75-c-80-iso8859-2

Uvedený obsah zajistí také fungování kláves Backspace, Delete a Insert a nastavení fontu pro rxvt a Emacs.

Pokud vám při zapnuté češtině vadí rozházený výpis příkazu ls -l, použijte postup popsaný v kapitole instalace locales.

Manuálové stránky

České manuálové stránky jsou obsaženy v balíku ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/localization/linux/czman/man-pages-cs-0.12-1.noarch.rpm. Pro jejich prohlížení je vhodné mít nainstalován balík groff-latin2-1.1-1.noarch.rpm a v souboru /etc/man.config nahradit -Tascii za -Tlatin2. Nicméně prakticky se lze obejít i bez groff-latin2 a v souboru /etc/man.config nahradit -Tascii za -Tlatin1. Způsob tisku manuálových stránek a výstupů z programu groff na postscriptové tiskárny není autorovi Czech-HOWTO znám.

Emacs

5.2 je první verze Red Hatu, ve které je Emacs s podporou MULE. Podpora češtiny je obsažena v balíku ftp://ftp.muni.cz/pub/localization/emacs/redhat/RPMS/noarch/emacs-cs-utils-4.2-4.noarch.rpm.

Další nastavení se provede podle popisu v /usr/doc/emacs-cs-utils-4.2/emacs-czech.html.

Tisk na tiskárnách s vestavěnými českými fonty

Pro tisk textových souborů v kódování ISO-8859-2 na tiskárnách s vestavěnými českými fonty s jiným kódováním (například CP-852) v textovém režimu je nutné doplnit soubor /usr/lib/rhs/rhs-pritntfilterd/asc-to-printer.fpi o příkaz cstocs il2 kód, kde kód je jméno souboru s definicí kódování znaků použitých danou tiskárnou. Balík cstocs obsahuje definiční soubory pro nejrozšířenější kódování; formát definičních souborů je jednoduchý, takže pokud tiskárna používá exotické kódování, lze jeho popis pro program cstocs snadno doplnit.

Jestliže například má tiskárna vestavěnou znakovou sadu CP852, bude na místě parametru kód použito pc2 takto:

if [ "$CRLFTRANS" = YES -o "$CRLFTRANS" = 1 ]; then
  cstocs il2 pc2 | sed -e 's/$/'`echo -ne '\r'`'/g'
else
  cstocs il2 pc2 | cat -
fi

Poznámky:

Midnight Commander

Je třeba nastavit podporu osmibitových znaků: v menu Options -> Display bits zaškrtnout Full 8 bits output a Full 8 bits input a uložit nastavení. Dále je třeba nastavit barevný terminál - do souboru $HOME/.mc/ini (případně do /usr/lib/mc/mc.ini) přidáme:

[Colors]
color_terminals=linux,linux-lat,xterm

Pro prohlížení českých manuálových stránek v mc je potřeba v menu Command -> Extension file edit (nebo v souboru /usr/lib/mc/mc.ext) v sekcích # Manual page a # Manual page - compressed zaměnit nroff za groff a -Tascii za -Tlatin2. Musí být nainstalován český groff.

Další úpravy nesouvisející s lokalizací

Kvůli chybě v balíku mc-4.1.35-2 nefunguje prohlížení rpm souborů. V /usr/lib/mc/extfs/rpm na řádku 100 má být:

rpm -qlvp $1 | sed -e 's/^\(..........\)[-t]/\1 1 /;s/  / 1 /'

Dále je užitečné upravit soubor /usr/lib/mc/mc.ext popisující vazby souborů obrázků s programy. Například pro soubory typu JPEG takto:

type/JPEG\ image
Open=if [ -n "$DISPLAY" ]; then zgv %f; else (ee %f &); fi
Icon=jpeg.xpm
Include=image-options

Tak se v případě spuštění mc na konzoli použije prohlížeč obrázků zgv a v X Windows se použije prohlížeč ee. Podobně lze doplnit například pro midi a mp3:

regex/\.(mid|MID)$
  Open=playmidi -a %f
  Icon=sound.xpm

(parametr -a je pouze pro Sound Blaster AWE 32, jinak není potřebný).

Do souboru /etc/rc.d/rc.local je vhodné přidat nastavení NumLocku a Powersave pro monitor:


# Set Numlock
for tty in /dev/tty[1-6]; do
   setleds -D +num < $tty
done

# Set power save
setterm -blank 10 -powersave on
printf "\033[14;5]"

Zkontrolujte případně nastavte práva pro zařízení CD-ROM (všichni právo r) a sequencer (všichni právo w), aby mohli všichni uživatelé přehrávat CD a midi soubory:


chmod o+r /dev/hdx    (tam, kde je cdrom)
chmod o+w /dev/sequencer

14.4 Red Hat 5.1

Rudolf Ulč rudolf.ulc@oku-st.cz; 9. 9. 1998

Red Hat 5.1 obsahuje částečnou podporu češtiny. Lokalizace však není zdaleka dotažena do konce a jsou v ní chyby. Kromě úprav uvedených výše pro RedHat 5.2 je nutné ještě provést tyto kroky:

Úprava locales

Katalogy programů mají být v /usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES, lokalizační soubory pro knihovnu glibc v adresáři /usr/share/locale/cs_CZ:


cd /usr/share/locale
mv cz/LC_MESSAGES/* cs/LC_MESSAGES
mv cs_CZ/LC_MESSAGES/*.mo cs/LC_MESSAGES
rm -r cz
ln -s cs cz

Symbolický odkaz cz se vyrábí proto, aby se české katalogy zpráv rozumně umístily i při dodatečné instalaci balíků, které se je nesprávně snaží umístit do adresáře cz.

Nastavení locales a fontů a klávesnice na konzoli

Obsah souboru /etc/sysconfig/i18n, který po instalaci, při níž byl vybrán český jazyk, vypadá takto:

LANG=cz
LINGUAS=cz
SYSFONT=lat2-16
SYSTERM=linux-lat

je třeba změnit na

LANG=cs
LINGUAS=cs cz
LC_ALL=cs_CZ
SYSFONT=lat2-16
SYSTERM=linux-lat

Soubor /etc/sysconfig/keyboard slouží pro zadání mapy klávesnice, která se má použít na konzoli. Jméno mapy klávesnice musí být bez přípony .gz a může být i bez přípony .map a bez cesty (pak nebude vadit, že V RedHat 5.2 nejsou mapy klávesnic v /usr/lib/kbd/keytables, ale v /usr/lib/kbd/keymaps/i386. Pro češtinu by měl soubor /etc/sysconfig/keyboard obsahovat jeden ze řádků

KEYTABLE="cz-lat2"
KEYTABLE="cz-lat2-prog"

Nebyla-li při instalaci zvolena čeština, stačí pouze opravit zmíněné dva soubory.

Obsah souboru /etc/sysconfig/i18n zajistí, že na konzoli budou nastaveny ISO-8859-2 fonty a díky nastavení klávesnicové mapy z /etc/sysconfig/keyboard lze stisknutím klávesy Pause přepínat na českou klávesnici. Aby bylo možné používat ne-ASCII znaky i v příkazových řádcích shellu bash, je nutné vytvořit soubor $HOME/.inputrc jak je popsáno v kapitole bash .

Podle hodnoty SYSTERM je automaticky nastavena proměnná prostředí TERM na hodnotu linux-lat, pro kterou je upravena databáze termcap a terminfo, takže v mc fungují rámečky tak, jako když se dříve použily upravené soubory termcap a linux.ti z Linux CZ Desktop. Bohužel to není uděláno asi úplně stejně, protože např. přehrávač CD cdp má některé znaky rámečků špatně (jsou potřebné pro iso8859-1?).

Pokud se rozhodnete používat unikódové fonty z balíku ucw, je nutné v souboru /etc/sysconfig/i18n nastavit SYSTERM=linux. Dále je nutné nastavit mapovací unikódovou tabulku pomocí příkazu mapscrnuni a přepnout na uživatelské mapování escape sekvencí, jak je popsáno v návodu od ucw. S nastavením SYSTERM=linux

Pokud někomu nevyhovuje česká klávesnice z balíku ucw, je možné kombinovat klávesnicové mapy cz-lat2.map nebo cz-lat2-prog.map ze základní distribuce s unikódovými českými fonty z ucw.

Klávesnice v X

Nejsnazší způsob jak zprovoznit klávesnici v X v Red Hat 5.1 je provést upgrade všech použitých balíků XFree86 na poslední verzi (minimálně na verzi 3.3.2.3-25). Staré verze XFree86 neobsahují české klávesnicové mapy, zato obsahují množství bezpečnostních děr, takže upgrade je vhodný už z důvodu bezpečnosti. I po provedení upgrade je nutné upravit soubor /usr/X11R6/lib/X11/locale/locale.alias, aby obsahoval řádky:

cs_CZ          cs_CZ.ISO8859-2
czech          cs_CZ.ISO8859-2

První uvedený řádek je zapotřebí do souboru přidat, druhý zkontrolovat a případně změnit. Klávesnice každopádně vyžaduje fungující locales.

Nechcete-li upgradovat XFree86, musíte navíc někde sehnat české mapy klávesnice. Jednou z možností je použít balík XKB-czsk-forcedIM-0.04. Soubor /etc/X11/XF86Config není nutné upravovat (jak je popsáno v dokumentaci k balíku), stačí pouze přepnout na zvolenou klávesnici příkazem


setxkbmap -symbols 'czsk(us_cz_prog)' -compat group_led

- pro "automatické" přepnutí lze umístit tento příkaz do souboru $HOME/.Xclients.

Pokud uděláte update/upgrade XFree86 a chcete i nadále používat balík XKB-czsk-forcedIM-0.04-1.i386.rpm, je nutné ho nainstalovat znovu (s parametrem --force).

Fonty v X

Je třeba nainstalovat balíky

ISO-8859-2-X11-fonts-100dpi-970301biznet-5.i386.rpm
ISO-8859-2-X11-fonts-75dpi-970301biznet-5.i386.rpm
ISO-8859-2-X11-fonts-basic-970301biznet-5.i386.rpm

ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/distributions/redhat/redhat-5.1/i386-cs/local/localization/ a

X11fonts-ulT1mo-beta-1.0-3.noarch.rpm

ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/distributions/redhat/redhat-5.1/i386-cs/local/RPMS/l10n/ a přidat řádky

  FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO-8859-2/misc/"
  FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/iso8859-2/Type1/"
  FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO-8859-2/75dpi/"
  FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ISO-8859-2/100dpi/"

do /etc/X11/XF86Config bezprostředně před ostatní řádky FontPath.

Emacs

Emacs je v Red Hatu do verze 5.1 kompilován bez podporu MULE, takže jej není možné počeštit. Proto je nutné použít buď Emacs z Red Hatu 5.2 nebo balík emacs-20.6-cs Jaroslava Honsy ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/localization/emacs/emacs-20/rpm/. A případně novější verze utilit v souboru emacs-cs-utils-4.1.tgz. Vytvoříme soubor /usr/share/emacs/20.2/lisp/term/linux-lat.el (pro TERM=linux-lat) zkopírováním souboru linux.el s obsahem:

(set-terminal-coding-system 'iso-latin-2)

a soubor $HOME/.emacs s obsahem:

(standard-display-european t)
(set-input-mode (car (current-input-mode))
      (nth 1 (current-input-mode))
        0)

Soubor potom zkopírujeme do adresáře /etc/skel.

Při provozování Emacsu pod X je třeba jedním z postupů, které jsou popsány výše, zajistit, že Emacs použije ISO-8859-2 font.

Další úpravy

Pro programy lynx, pine a mutt je třeba vytvořit konfigurační soubory jak je popsáno v kapitolách lynx, pine a mutt. Časem by měl být k dispozici balíček, který bude potřebné konfigurační soubory obsahovat.

Pro převody mezi různými kódováními textových souborů je třeba nainstalovat balík cstocs-3.0-1.i386.rpm.

Většinu zmíněných balíků lze získat na z  ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/distributions/redhat/redhat-5.1/i386-cs/local/RPMS/ a ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/distributions/redhat/redhat-5.1/i386-cs/local/localization/.


Další Předchozí Obsah