Další Předchozí Obsah

2. Cíle lokalizace

Lokalizaci Linuxu pro češtinu případně slovenštinu lze rozdělit na několik relativně samostatných částí:

  1. Zobrazování národních znaků a jejich vkládání z klávesnice. Obě tyto úlohy jsou spolu natolik svázány, že je vhodné je řešit současně. Odděleně je ovšem probrána lokalizace konzole --- kapitola lokalizace konzole a grafického prostředí X Window System --- kapitola X Window System. Po provedení tohoto kroku lze používat češtinu v programech, které nekladou zvláštní odpor, u nichž se nepožaduje, aby komunikovaly s uživatelem česky, třídily, případně prováděly další specifické úkoly, jako například přidávání informací o použitém kódování do e-poštovních nebo newsových zpráv. Příkladem takového programu je editor vi, jehož činnost je ovšem ještě vhodné přizpůsobit pro používání znakové sady ISO-8859-2 nainstalováním locales.
  2. "Lokalizace knihovny libc nebo glibc --- kapitola locales. Zajistí, že písmena s háčky a čárkami budou považována za tisknutelné znaky a písmena, že programy budou vědět, která písmena jsou malá a která velká, a budou umět převádět jedna na druhá, že bude fungovat třídění podle abecedy, že se peněžní a časové údaje i kalendářní data a velká čísla budou vypisovat tak, jak je v češtině zvykem. Díky tomu, že knihovnu libc/glibc používají téměř všechny programy, projeví se její lokalizace v téměř celém systému. S lokalizací libc úzce souvisí katalogy zpráv, které které umožňují, aby vypisovaná hlášení, online nápověda, i menu v některých programech pro X Window System byly ve zvoleném jazyce.
  3. Lokalizace jednotlivých programů je popsána v kapitole programy. V některých programech se používá širší škála jazykově závislých vlastností, než jakou podporují locales (způsob lámání řádků, dělení slov, mezerování, hlavičky v poště a newsech apod.). Příkladem je TeX --- kapitola TeX nebo Emacs --- kapitola emacs. Jiné programy naopak locales nepoužívají a některé jejich vlastnosti se nastavují pomocí konfiguračních souborů, proměnných prostředí apod. (pine, starší verze less a joe). Do této kapitoly je zahrnuta také lokalizace programů pracujících pod X Window System prováděná pomocí X-resources (zpravidla překlady menu a hlášení, výběr fontů apod.).
  4. Český tisk --- kapitola tisk.
  5. Programy pro konverze textových souborů jsou popsány v kapitole konverze. Linux používá pro kódování češtiny a slovenštiny kódování ISO-8859-2. Nicméně v jiných systémech se používají jiné znakové sady a tak je často potřeba textové, HTML případně i další (DBF apod.) soubory překódovávat.
  6. České manuálové stránky. Jejich instalace a konfigurace programů, které umožňují jejich prohlížení je popsána kapitole manuálové stránky.
  7. Kontrola pravopisu. Použití programu ispell je popsáno v kapitole Kontrola pravopisu.
  8. Možnost používání češtiny v objektech systému, zejména ve jménech souborů.
  9. Úplné počeštění systému, včetně jmen příkazů a parametrů (ls bude va --- jako výpis adresáře, Unix bude Stejník nebo Jednotník, atd. :-)


Další Předchozí Obsah