Další Předchozí Obsah

6. Lokalizace různých aplikací

Pro lokalizaci některých programů národní klávesnice, fonty a lokalizace knihovny libc nestačí. Tato kapitola popisuje, co je potřeba dále udělat, aby jednotlivé programy správně pracovaly v českém (případně slovenském) prostředí. Část programů není ochotna ani s nastavenými locales zpracovávat osmibitové znaky bez zvláštního nastavení. Většina poštovních a newsových programů vyžaduje informaci o explicitně kódování apod..

Většina popisů v této kapitole předpokládá, že na počítači už je nainstalovaná národní klávesnice, ISO-8859-2 fonty a české nebo slovenské locales.

6.1 Bash

Aby bylo možné v příkazových řádcích shellu bash zadávat a používat ne-ASCII znaky, je třeba v souboru $HOME/.inputrc nebo v /etc/profile uvést první tři z následujících příkazů:

set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[3~": delete-char
"\e[4~": end-of-line

Další tři řádky slouží ke zprovoznění kláves Home, Delete a End při editaci příkazových řádků.

6.2 Tcsh

Petr Kolář Petr.Kolar@vslib.cz: 16. 5. 1999

Pro vstup ne-ASCII znaků je nutné, aby byl tcsh přeložen s volbami 8b a nls (lze zjistit příkazem echo $version). Bohužel tcsh ignoruje nastavení proměnné prostředí LC_ALL, a řídí se pouze proměnnými LC_CTYPE a LANG. Ve starších verzích tcsh akceptoval osmibitové znaky při jakémkoli nastavení těchto proměnných (takže stačilo pouhé setenv LANG nebo setenv LC_CTYPE bez udání hodnoty), ve verzi 6.08.00 se tyto proměnné skutečně používají pro nastavování locales, takže při dosti častém nastavení LC_ALL=cs_CZ a LANG=cs tcsh považuje ne-ASCII znaky za netisknutelné a nenačítá je, protože kategorie LC_CTYPE je definována pouze v locale cs_CZ. Řešením je nastavit


setenv LC_CTYPE cs_CZ

Aby fungovaly při editaci příkazových řádků klávesy Home, End a Delete, je nutné do souboru /etc/csh.cshrc přidat řádky

if ("$term" == "xterm" || "$term" == "vt100" \
   || "$term" == "vt102" || "$term" !~ "con*") then
  # bind keypad keys for console, vt100, vt102, xterm
  bindkey "\e[1~" beginning-of-line # Home
#  bindkey "\e[2~" overwrite-mode   # Ins
  bindkey "\e[3~" delete-char    # Delete
  bindkey "\e[4~" end-of-line    # End
endif

--- Tato informace sice nesouvisí s lokalizací, ale je natolik praktická, že stojí za to ji uvést na tomto místě.

6.3 XTerm

Pokud se někomu nepodaří zprovoznit klávesnice v X11, je možné alespoň pomocí translations v app-defaults nastavit požadované rozložení kláves pro program xterm.

Programy, které si otevírají vlastní okna, tato klávesnice neovlivní. Nouzově lze do těchto programů vlepovat český text z okna xtermu pomocí operace Copy-and-paste, ale pro rozumnou práci je nutné provést lokalizaci celých X.

Vcelku spolehlivě funguje počeštění programu xterm pomocí app-defaults z adresáře X11/xterm z balíku cs-tools. Mělo by fungovat i pro různé X-servery. Bohužel například u XFree86 (nebo je to záležitost verze X?) došlo někde mezi verzemi 3.1.2 a 3.3.2 ke změně, kvůli které je nutné v souborech XTerm* nahradit ve všech řádcích obsahujících Shift <Key>velké_písmeno toto velké_písmeno příslušným malým písmenem. Takto upravené soubory fungují na nových i starších verzích; původní soubory pouze na starších verzích.

6.4 Rxvt

Radim Halíř halir@ms.mff.cuni.cz; 24. 6. 1998

V Rxvt funguje česká klávesnice od verze 2.4.9. Poslední verzi rxvt lze sehnat na http://mason.primenet.com.au/pub/rxvt/.

V čem byl problém? Následující text lze použít jako návod na úpravu dalších vzdorných programů:

Rxvt dostupný v RedHatu i Debianu s češtinou korektně nefunguje (a ani nemůže) a je potřeba jej upravit a znovu přeložit. Při použití "developer" verze 2.4.6, která je k mání na http://babayaga.math.fu-berlin.de/~rxvt/ lze použít následující patche:

*** configure.OLD    Wed May 6 13:37:12 1998
--- configure  Wed May 6 14:20:34 1998
***************
*** 3108,3114 ****
  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
 #line 3110 "configure"
 #include "confdefs.h"
- #define X_LOCALE 1
  #include <X11/Xlocale.h>
 int main() {
 setlocale(LC_CTYPE, "");
--- 3108,3113 ----

*** command.c.OLD    Wed May 6 15:50:01 1998
--- command.c  Thu May 7 09:03:30 1998
***************
*** 44,50 ****
 # if (XtSpecificationRelease < 6)
 # define NO_XLOCALE
 # else
- # define X_LOCALE
 # include <X11/Xlocale.h>
 # endif
 #endif                /* NO_XLOCALE */
--- 44,49 ----
***************
*** 1103,1111 ****
 
   Input_Context = NULL;
 
! # ifdef MULTICHAR_SET
!   setlocale(LC_CTYPE, "");
! # endif
 
   if (rs_inputMethod == NULL
 # ifndef KANJI
--- 1102,1108 ----
 
   Input_Context = NULL;
 
!   setlocale(LC_ALL, "");
 
   if (rs_inputMethod == NULL
 # ifndef KANJI
-------------------------------------------------------------------------------

Jak je vidět, základní problém je v tom, že se volání funkce setlocale() zakompiluje pouze je-li při překladu definován symbol MULTICHAR_SET. Bez této funkce si o češtině můžeme nechat jen zdát...

Po aplikaci záplaty stačí standardní cyklus configure; make; make install. Pak už jen mít správně nastavené české locale...

Problém s tím, že se na začátku nevolá setlocale(), nemá jen rxvt. Stejně "ne-internacionálně" se chová i nxterm, xjed a další. Pouhé přidání setlocale(LC_CTYPE, "") však obvykle postačuje pouze u programů, které neotvírají vlastní okna v prostředí X11 a které nepracují s vícebajtovými znaky.

Pro opravy programů určených pro prostředí X11 je možné se inspirovat například ve zdrojových textech programu xterm na ftp://ftp.x.org/pub/R6.4/xc/programs/xterm/ (volání funkce XtSetLanguageProc (NULL, NULL, NULL)main.c a tělo funkce VTInitI18N()charproc.c) nebo ve zdrojových textech editoru fte upravených Zdeňkem Kabeláčem pro použití IM z  http://decibel.fi.muni.cz/debian/fte_0.49.2.src.tag.gz, soubor src/con_i18n.cpp.

6.5 Ls

Aby příkaz ls nevypisoval místo ne-ASCII znaků ve jménech souborů otazníky, je nutné používat ls -N.

6.6 Less

Program less implicitně zobrazuje znaky s kódy >= 128 jako šestnáctkové kódy uzavřené mezi znaky <> (např. znak Č jako <C8>) a řídící znaky ve formě ^x (například znak control-A (s kódem 1) zobrazí jako ^A).

Novější verze zobrazují osmibitové znaky, pokud jsou nastaveny locales (LC_CTYPE nebo LANG). Pro starší verze je možné použít parametr -r, nastavit proměnnou prostředí LESS na -r, nastavit proměnnou prostředí LESSCHARSET na latin1 (v tomto případě zcela vyhovuje i pro ostatní kódy ISO-8859-x), nebo nastavit proměnnou LESSCHARDEF podle popisu na manuálové stránce. Místo nastavování proměnných prostředí je možné zadat požadované hodnoty v sekci #env souboru $HOME/.lesskey:

#env
LESSCHARSET = latin1

a příkazem lesskey tento soubor přeložit na konfigurační soubor pro less --- $HOME/.less.

Pozor: Pokud zobrazovaný soubor obsahuje řídící znaky, pak při nastavení pomocí -r program less neví, jak opravdu vypadá výsledek na obrazovce, a může například špatně zalamovat řádky.

6.7 Groff

Pro lokalizaci balíku groff je nutné, aby podporoval kódování ISO-8859-2. Úprava groff-latin2 vytvořená Henrykem Paluchem a Janem Kasprzakem je k dispozici na ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/localization/groff/ pod názvem groff-latin2. Aby groff používal správnou znakovou sadu, je nutné nastavit proměnnou prostředí GROFF_TYPESETTER na hodnotu latin2. Postscriptový tisk v kódu ISO-8859-2 z groffu není pravděpodobně dosud vyřešen.

Dále je třeba nastavit české dělení slov. Program groff používá TeXové vzory dělení. Následující příkaz zkopíruje soubor, který tyto vzory dělení obsahuje a odstraní vše kromě obsahu příkazu \patterns (za posledním vzorem vypustí vše počínaje uzavírací složenou závorkou):


awk '/\\patterns{/, /}/' /usr/share/texmf/tex/generic/hyphen/czhyph2e.tex \
 | sed -e 's/^.*\\patterns{//' -e 's/}.*//' -e '/^$/d' \
 > /usr/lib/groff/tmac/hyphen.cs

Pak je nutné v souboru /usr/lib/groff/tmac/troffrc změnit řádek .do hla us na .do hla cs a řádek .do hpf hyphen.us na .do hpf hyphen.cs.

6.8 Joe

Na adrese ftp://ftp.vslib.cz/pub/unix/linux/localization/ je patch, který zajistí, že editor joe bude používat locales. Upravený joe umí se správně nastavenými locales pracovat s osmibitovými znaky i bez nastaveného parametru -asis a navíc správně rozeznává hranice slov s diakritikou. Pro češtinu je vhodné spouštět editor s parametrem -french nebo odstranit mezeru před touto volbou v souboru /usr/lib/joe/joerc nebo $HOME/.joerc, aby joe při přeformátovávání textu dával za interpunkci na konci věty pouze jednu mezeru.

Bez zmíněného patche je nutné nastavit volbu -asis (tak jak je popsáno u -french), aby bylo možné pracovat se znaky s kódy většími než 127. Potom však joe písmena s diakritikou nepokládá za písmena, takže například slovo uživatel považuje za tři slova.

6.9 Midnight Commander

Petr Staněk 'Šnek' snek@penguin.cz, Vítězslav Samel xsamel00@dcse.fee.vutbr.cz a další

Midnight Commander používá rámečky, které jsou v českých fontech na jiném místě, proto vypadá, tak jak vypadá. Tento problém je možno vyřešit malou úpravou některého českého fontu (ale potom to už doopravdy NEBUDE český font, protože bychom museli upravit i znaky na místě písmenek Ú a dalších). Jeden takto upravený font pro linuxovou konzolu je k dispozici někde na ftp.inet.cz.

Aby Midnight Commander (dále jen MC), správně zobrazoval české fonty, je nutné spustit MC s parametrem -m, a nastavit v "Options/Display bits" volbu "(*) Full 8 bits" (platí pro starší verze MC). Spouštění mc -m lze automatizovat dopsáním alias mc='mc -m' do souboru ~/.bashrc nebo ~/.cshrc, podle toho, jaký shell používáte.

V případě novějšího MC (testována verze 4.1) se musí nastavit v "Options/Display bits" volba "(*) Full 8 bits output". K tomu, aby šlo psát české znaky, je také nutno zapnout volbu "[x] Full 8 bits input".

Poznámka: MC používá editor, jehož jméno je uvedeno v proměnné prostředí EDITOR, implicitně vi. Pokud tedy chcete používat například editor joe bez úpravy pro podporu locales, přidejte do svého $HOME/.bash_profile řádek export EDITOR='joe -asis'.

6.10 Databáze MySQL

Autor informací: Jan Pazdziora adelton@fi.muni.cz, 1998

V nových verzích je obsažena tabulka s českým tříděním od Jana Pazdziory. Má-li být použita, je nutné spustit ./configure s volbou --with-charset=czech.

U starších verzí (testováno s verzí 3.20.31e) bylo nutné souborem z  http://www.fi.muni.cz/~adelton/l10n/mysql-ctype-czech.c nahradit soubor strings/ctype-latin2.c v rozbalené distribuci a příkaz ./configure spustit s volbou --with-charset=latin2.

Je také k dispozici překlad souboru chybových hlášení http://www.fi.muni.cz/~adelton/l10n/mysql-sql-share-czech-errmsg.txt. Zkopírujte ho do sql/share/czech/errmsg.txt a přegenerujte binární soubor sql/share/czech/errmsg.sys příkazem


extra/comp_err sql/share/czech/errmsg.txt sql/share/czech/errmsg.sys

Používání českých chybových hlášení se pak zapne při startu serveru mysqld parametrem --language=czech.

Upozornění: tato třídicí tabulka implementuje posloupnost, ve které záleží na velikosti písmen (case sensitivity). Vzhledem k tomu, že manuál MySQL říká, že třídění na velikosti písmen nezávisí, byly by výsledky (byť správné pro češtinu) nekompatibilní se zbytkem MySQL. Proto tato tabulka nebyla poslána do oficiální distribuce. Na nalezení řešení problému se pracuje, pokud k němu máte nějaký komentář, napište autorovi počeštění.

6.11 Perl

Autor informací: Jan Pazdziora adelton@fi.muni.cz, 1998

Podle všeho pokud má Perl používat locales, je nutné mít verzi 5.004. Pro nastavení locales podle hodnot proměnných prostředí musí skript obsahovat příkaz


use locale;

nebo musí být perl spuštěn příkazem


perl -Mlocale další parametry

Pro ověření, zda podpora locales funguje, lze použít následující skript:


perl -Mlocale -e '$_="maličký ježeček"; s/\W/-/g; print "$_\n";'

který má správně vytisknout maličký-ježeček. Bez fungujících locales budou nahrazeny pomlčkou i další znaky, které nejsou považovány za písmena.

6.12 KDE

Mělo by stačit mít nainstalované locales a proměnnou prostředí LC_CTYPE (nebo LANG) nastavenou na cs_CZ.

6.13 Telnet

Pro používání osmibitových znaků je nutné buď přepnout telnet do binárního režimu nebo použít následující řádek v $HOME/.telnetrc:

localhost set outbinary true
stroj.domena.cz set outbinary true
jiny.jinde.cz set outbinary true

6.14 Rlogin

Pro umožnění osmibitového přenosu v programu rlogin slouží volba -8.

6.15 Nastavení terminálů

stty cs8 -istrip -parenb

6.16 Samba

Pro používání národních znaků ve jménech souborů (pro spolupráci s Windows-95 nezbytně nutné, protože už při vytvoření nové složky je v jejím jméně použita diakritika) je nutné mít Sambu verze nejméně 1.9.18 (vzhledem k bezpečnostním dírám je vhodné mít vždy poslední verzi) a uvést v konfiguračním souboru /etc/smb.conf řádky

client code page = 852
character set = iso8859-2

6.17 Lynx

Od verze 2.5 umí pracovat se stránkami v kódování ISO-8859-2. Změnu kódování lze provést ručně pomocí volby O)ptions -> display (C)haracter set, nebo v konfiguračním souboru $HOME/.lynxrc (soubor lze získat zadáním > po výběru volby O)ptions) změnou řádku character_set na

character_set=ISO Latin 2

nebo pro všechny uživatele v souboru /usr/local/lib/lynx.cfg respektive /etc/lynx.cfg změnit řádek CHARACTER_SET na

CHARACTER_SET:ISO Latin 2

případně ještě

ASSUME_CHARSET:iso8859-2
ASSUME_LOCAL_CHARSET:iso8859-2

Od verze 2.8 by měl být schopen korektně zobrazovat jak stránky v kódování ISO-8859-2, tak Windows-1250 (pokud mají správně uvedené kódování v hlavičce Content-Type:).

Další nastavení už nesouvisejí s lokalizací:

Pro zkrácení doby výpisu hlášení lze dále změnit:

INFOSECS:1
MESSAGESECS:1
ALERTSECS:1

Pro prohlížení obrázků pomocí lynxu je třeba nastavit

MAKE_LINKS_FOR_ALL_IMAGES:TRUE

a pro spouštění na konzole zkopírovat /etc/mailcap.vga do $HOME/.mailcap. Lynx pak bude používat prohlížeč zgv.

6.18 Fvwm95

Petr Staněk 'Šnek' snek@penguin.cz; 1997

Fvwm95 je virtuální manažer oken, který se vzhledově podobá M$ Win95. Pro zobrazování českých znaků je nutno upravit konfigurační soubor fvwm95. Má-li být úprava provedena pouze pro jednoho uživatele zkopírujeme konfigurační soubor do jeho domácího adresáře jako ~/.fvwm2rc95 a provedeme potřebné úpravy:


cp /etc/X11/fvwm95-2/fvwm2rc95 ~/.fvwm2rc95

Předpokládá se, že máte nainstalovanou podporu češtiny pro X11, včetně českých fontů. (viz popis 2.2. XFREE 3.2)

Úprava souboru $HOME/.fvwm2rc95 spočívá v:

 1. nastavením iso-8859-2 fontů pro písma oken, ikon a menu
  WindowFont -adobe-helvetica-*-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-2
  IconFont  -misc-fixed-*-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-2
  MenuFont  -adobe-helvetica-*-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-2
  
 2. počeštění dialogu při práci s okny
  AddToMenu "Window-Ops2" "&Obnovit%mini-ray.xpm%"  Iconify -1
  +         "&Přesunout%mini-move.xpm%"   Move-or-Raise
  +         "&Velikost%mini-resize.xpm%"   Resize-or-Raise
  +         "Mi&nimalizovat%mini-lower.xpm%" Iconify 1
  +         "Ma&ximalizovat%mini-max1.xpm%" Maximize 100 100
  +         ""                Nop
  +         "&Zabít%mini-bomb.xpm%"     Destroy
  +         "&Ukončit Alt+F4%mini-stop.xpm%" Delete
  
 3. nastavením iso-8859-2 fontů pro modul "Pager"
  *FvwmPagerFont -adobe-helvetica-bold-r-*-*-10-*-*-*-*-*-iso8859-2
  
 4. nastavením iso-8859-2 fontů pro modul "fvwm buttons"
  *FvwmButtonsFont -adobe-helvetica-bold-r-*-*-10-*-*-*-*-*-iso8859-2
  
 5. nastavením iso-8859-2 fontů pro modul "Identity"
  *FvwmIdentFont -adobe-helvetica-medium-r-*-*-12-*-*-*-*-*-iso8859-2
  
 6. nastavením iso-8859-2 fontů pro modul "FvwmWinList"
  *FvwmWinListFont -adobe-helvetica-bold-r-*-*-10-*-*-*-*-*-iso8859-2
  
 7. nastavením iso-8859-2 fontů pro modul "TaskBar"
  ### Font tlačítka na TaskBaru bez výběru (vystouplý)
  *FvwmTaskBarFont -adobe-helvetica-bold-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-2       
  ### Font tlačítka na TaskBaru vybraného (zamáčknutý)
  *FvwmTaskBarSelFont -adobe-helvetica-bold-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-2
  

Ukázkové menu je možno najít na URL http://linux-cz.inecnet.cz/ftp/fvwm/

6.19 Afterstep

Rudolf Ulč rudolf.ulc@oku-st.cz; 14. 12. 1998

Window manažer Afterstep používá pro konfiguraci svého menu program wmconfig (viz man wmconfig).

V souboru menu /etc/X11/wmconfig/xterm-color upravíme volání xterm-color:

xterm-color exec "xterm -fn -misc-fixed-medium-r-semicondensed-sans-13-120-75-75-c-60-iso8859-2 &"

Obdobně je třeba upravit řádek pro vyvolání Emacsu v /etc/X11/wmconfig/emacs (místo xterm a xterm-color bude emacs).

Protože menu Afterstepu se skládá ze dvou částí, je třeba také upravit v souboru /usr/share/afterstep/wmconfig.conf řádek obsahující volání exec xterm -fn <jméno fontu iso-latin-2> &.

Totéž (ovšem bez úvodního exec) je třeba udělat v konfiguraci Wharfu a Zharfu v souborech /usr/share/afterstep/wharf a /usr/share/afterstep/zharf.

Protože klávesová kombinace Alt-Q používaná v Afterstepu pro přepínání mezi okny koliduje s funkcí přeformátování odstavce v Emacsu, je třeba změnit kombinaci pro přepínání oken například na Alt-Shift-Q takto: ve všech souborech v adresáři /use/share/afterstep/feels v části Windows-alike keys uděláme tuto změnu:

#alt + shift + q = return to window
Key q    A    SM   WarpBack

Potom je ještě třeba donutit Afterstep, aby vytvořil kompletní nový obsah adresáře GNUstep. To lze zajistit smazáním adresáře $HOME/GNUstep, který bude při příštím startu Afterstepu automaticky znovuvytvořen se správným obsahem.

6.20 Star Office

Návod na úpravu Star Office verze 3.1, 4.0 a 5.0 pro češtinu je na http://www.intersoft.cz/linux/soffice/.

6.21 Applixware

Jan Derfiňák ja@demax.sk; 14. 12. 1998

Zprovoznění české klávesnice v Applixware je trochu magie. Následující postup byl vyzkoušen na RedHat 5.2 s XKB-czsk-forcedIM a s applix-4.3-2 (funguje-li někomu i s jinými verzemi, dejte mi prosím vědět):

Přes ujišťování, že nastavování proměnné _XKB_CHARSET nemá pro novou verzi XKB význam, pro Applixware je nezbytné nastavit tuto proměnnou na hodnotu iso8859-2. Je vhodné to udělat ve spouštěcím skriptu /opt/bin/applix. Je též nutné nastavení XLIB_FORCE_I18N=2 a LC_CTYPE nebo LC_ALL (nejlépe na hodnotu cs_CZ nebo czech).

Pro zprovoznění mrtvých kláves je nutné spustit například Word, otevřít menu File --- Save As a v položce File: napsat libovolné písmeno s mrtvou klávesou. Pak už by měly mrtvé klávesy fungovat v celém Applixu.

Applixware 4.4.1 vzdoruje české klávesnici ještě více než předchozí verze. Mělo by fungovat řešení popsané v poslední části stránky http://www.penguin.cz/~marvin/klavesnice.html viz http://www.nime.cz/suse_applix_cz.html.

6.22 Elm

Pokud jenom potřebujete poštovní program s podporou MIME, zkuste program mutt.

Aby bylo možné odesílat dopisy obsahující národní znaky, je nutné vytvořit soubor $HOME/.elm/elmheaders, ve kterém jsou definovány hlavičky, které mají být přidávány do dopisů:

Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pro plnou podporu MIME je třeba nainstalovat elm ve verzi ME, kterou lze získat na ftp://ftp.muni.cz/pub/linux/distributions/redhat/contrib/i386/elm-2.4ME+pl32-1.i386.rpm nebo ftp://ftp.muni.cz/pub/linux/distributions/redhat/contrib/hurricane/i386/elm-2.4.ME+-37.i386.rpm.

V některých verzích programu elm lze zadat volby přímo v souboru $HOME/.elm/elmrc:

charset = iso-8859-2
displaycharset = iso-8859-2
textencoding = 8bit

6.23 Metamail

Metamail je program pro zobrazování MIME zpráv, který je vyvoláván z poštovních programů. Není to samostatný poštovní program. Pro jeho používání je nutné nastavit proměnnou prostředí MM_CHARSET na ISO-8859-2.

6.24 Mutt

Poštovní program mutt podporuje MIME a znakové sady ISO-8859-x. V konfiguračním souboru $HOME/.muttrc je nutné pouze uvést používané kódování:

set charset="iso-8859-2"

6.25 Pine

V konfiguračním souboru /usr/local/lib/pine.conf, /etc/pine.conf nebo $HOME/.pinerc je třeba uvést používané kódování:

character-set=ISO-8859-2

6.26 Tin

Jan Vyčudilík hv@uhkt.cz: 17. 3. 1999

Pro odesílání osmibitových zpráv je nutné uvést následující volby v konfiguračním souboru $HOME/.tin/headers:

Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit

6.27 Slrn

V konfiguračním souboru /usr/lib/slrn/slrn.rc nebo $HOME/.slrnrc nastavte

set use_mime 1
set mime_charset "iso-8859-2"

6.28 Nn

V souboru $HOME/.nn/init je nutné uvést:

set data-bits 8

Program nn pravděpodobně negeneruje správné MIME hlavičky - nevyzkoušeno.

6.29 Dlouhá jména na partition s Windows-95/NT

Ma-li být v Linuxu správně vidět diakritika v dlouhých jménech souborů na partition s Windows-95, je třeba v souboru /etc/fstab uvést:

/dev/hda1 /dos/c vfat  codepage=852,posix,iocharset=iso8859-2,quiet,umask=000 0 0

Nebo příslušné volby zadat přímo v příkazu mount. Je nutné mít jádro, které podporuje vfat (aspoň 2.0.35).

6.30 Program wget

Petr Kolář Petr.Kolar@vslib.cz: 5. 5. 1999

Wget je program na stahování WWW stránek nebo celých webových serverů na lokální disk. Při jeho používání se můžete setkat s tím, že některé servery samy rozhodují o tom, v jakém kódování mají poslat dokument klientovi, takže dokumenty, které jste si Netscapem bez problémů prohlíželi v ISO-8859-2, wget stáhne bez háčků a čárek v ASCII. V tomto případě obvykle pomůže řádek

header=Accept-Charset: iso-8859-2

v souboru $HOME/.wgetrc.

6.31 Netscape .

Novější verze Netscape (asi od verze 4.06) umí zobrazovat korektně stránky kódované jak v ISO-8859-2, tak ve Windows-1250. Pokud server posílá správnou hlavičku Content-Type: nebo pokud je tato informace vložena v dokumentu pomocí META-tagu, přepíná se na správné kódování automaticky, jinak je nutné přepnutí pomocí funkce View -> Character Set. Výjimkou jsou formuláře, které Netscape zobrazuje trvale pomocí ISO-8859-1 fontů. Situaci lze napravit patchem netscapu --- například pomocí program http://www.fi.muni.cz/~kabi/linux/nspatch.pl.

Pro tisk v ISO-8859-2 je třeba použít filtr od Petra Macháčka http://www.cestina.cz/cestina/pocestovani/unix/WWW/filtr.gz. Jedná se o shell skript, který lze použít v tiskovém příkazu programu Netscape jako filtr | lpr nebo jako if či of v souboru /etc/printcap. Tisk vyžaduje PostScriptovou tiskárnu nebo je třeba jej dále zpracovat programem Ghostscript. Některé tiskárny místo Postscriptového výstupu tisknou definice fontů. Potom pomůže nahrazení prvního řádku

%!

ve skriptu řádkem

%!PS-Adobe-2.0


Další Předchozí Obsah