Další Předchozí Obsah

8. Emacs

Milan Zamazal pdm@fi.muni.cz; první verze

Emacs je rozsáhlý a komplexní program a jeho kompletní počeštění je netriviální. Navíc v současnosti připadají v úvahu dvě verze: Emacs 19 a Emacs 20.

Lokalizace Emacsu verze 19 je popsána na http://www.freesoft.cz/software/emacs/czech/emacs-19.html a využívá balík http://www.freesoft.cz/software/emacs/czech/emacs-czech-3.8.tar.gz. Cílem lokalizace verze 20 je dosáhnout zahrnutí obsahu počešťovacího balíku přímo do hlavní distribuce Emacsu. Než bude tohoto cíle dosaženo, je nutné používat zvláštní počešťovací balíky. Lokalizace verze 20 je popsána na http://www.freesoft.cz/software/emacs/czech/ a pro verzi 20.3 využívá balík http://www.freesoft.cz/software/emacs/czech/emacs-cs-utils-4.2.tar.gz, pro verzi 20.2 pak balík http://www.freesoft.cz/software/emacs/czech/emacs-cs-utils-4.1.tar.gz (též na ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/localization/emacs/emacs-20/emacs-cs-utils-4.1.tar.gz).

Pokud momentálně nemáte možnost se k balíku emacs-czech dostat, můžete použít následující nouzové řešení:


Další Předchozí Obsah