Jak použít rpm2html databázi

Pozn.: překlad sice je dokončen, ale usilovně se pracuje na vylepšení překladu některých termínů.

Vítejte v rpm2html archívu.

Cílem rpm2html je také identifikovat závislosti mezi různými balíky a nalezení balíku(ů) poskytujících zdroje potřebné pro instalaci daného balíku. Každý balík je analyzován pro zjištění závislostí a zdrojů, které nabízí. Tyto vztahy jsou vyjádřeny pomocí odkazů v generovaných stránkách. Nalezení balíku poskytující zdroj je pak otázkou několika málo kliků myší!

Přesto navigace velkou rpm2html databází nemusí být triviální, zde jsou nějaké pokyny, které, jak doufáme, vám pomohou najít RPM balík, který potřebujete pro váš systém:

Navigační záhlaví

Všechny stránky generované rpm2html zahrnují standardní záhlaví jako toto:


Index RPM řazené podle kategorie RPM řazené podle distribuce RPM řazené podle vendora RPM řazené podle data vytvoření RPM řazené podle jména

Toto se může použít pro rychlejší pohyby na jedné z hlavních stránek. Další vývoj umožní administrátorům umístit linky na další stránky jako nápověda nebo vzhledávací nástroj. Zde jsou standardní linky:

Hlavní stránka

Tato stránka je vstupem do rpm2html databáze, jejím cílem je ukázat, co je k dispozici.

Následně za jednořádkovým shrnutím množství balíků a jejich velikosti je sada linků na hlavní indexové stránky:Následně jsou všechny adresáře popisované touto databází vypsány pro informaci o množinách balíků, jejich jménech, serveru zdrojových balíků, lokálním a dalších zrcadlech. Důležité je také ukázání asociativní barvy související s danou distribucí, např.:


RedHat-5.0 for i386
Archiv zdrojů: ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-5.0/SRPMS
Lokální zrcadlo: ftp://rufus.w3.org/linux/redhat/redhat-5.0/i386/RedHat/RPMS
Zrcadla:
ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-5.0/i386/RedHat/RPMS

Barevné schéma může být velice důležité, jestliže balík je k dispozici v různých distribucích a pro různé architektury.

Barevná mapa

Vetšina stránek zobrazujících množinu balíků také nabízí barevnou mapy v záhlaví. To je souhrn barevných kódů používaných pro lokalizaci balíku s ohledem na distribuci/architekturu, například:


RedHat-5.0 for i386 RedHat-5.0 for alpha RedHat-5.0 Updates for i386 RedHat-5.0 Updates for alpha
RedHat Contribs for alpha Hurricane Contribs for i386 Hurricane Contribs for alpha RedHat-4.2 for i386
RedHat-4.2 Updates for i386 RedHat-4.2 Updates for Sparc SuSE 5.1 SuSE Updates
RedHat Labs Linux/PPC

Stránky řazení podle kategorií

Tato skránka zobrazuje všechny skupiny v indexované databázi, např:Každá položka je odkaz na stránku obsahující všechny balíky této skupiny. Každá skupina obsahuje navigační záhlaví, barevnou mapu a seznam balíků, příklad:


dozer-0.7.2b-1 No summary ! Linux/i386
ed-0.2-5B GNU Line Editor Linux/ppc
ed-0.2-5 GNU Line Editor Linux/i386 Linux/i386
ed-0.2-7 GNU Line Editor Linux/i386 Linux/alpha
elvis-2.0-1 Elvis Linux/i386
jed-0.97.14-4 A small fast editor Linux/i386
jed-0.98.7-2 A small fast editor Linux/i386
jed-0.98.4-1 A small fast editor Linux/i386
jed-0.98.4-2 A small fast editor Linux/i386 Linux/alpha
jed-xjed-0.97.14-4 Jed editor - X version Linux/i386
jed-xjed-0.98.7-2 Jed editor - X version Linux/i386
jed-xjed-0.98.4-1 Jed editor - X version Linux/i386
jed-xjed-0.98.4-2 Jed editor - X version Linux/i386 Linux/alpha
joe-2.8-7 easy to use editor Linux/i386
joe-2.8-10 easy to use editor Linux/i386 Linux/i386 Linux/alpha
joe-2.8-9 easy to use editor Linux/i386 Linux/alpha

Všechny balíky s totožným názvem, revizním a balicím číslem jsou reprezentovány jedním řádkem v tabulce. Tento zobrazuje jméno balíku, shrnutí a skupinu odkazů na jednotlivé balíky. Nezapomeňte, že zde může být více odkazů na řádku (např. pokud je balík z více distribucí), v tomto případě použijte barevné rozlišení pro nalezení požadovaného balíku. Odkaz je pojmenován ve stylu OperačníSystém/Architektura pro vyvarování se použití balíků pro jinou architekturu.

Stránky řazení podle údržbáře a distribuce

Tyto jsou velice podobné s řazením podle skupiny, ale používají Údržbáře a Distribuci jako indexy pro řazení místo pole Skupina. Stránky a vzhled odkazů jsou ale stejné.

Stránka řazení podle data vytvoření

Tato stránka zobrazuje všechny balíky z databáze řazené podle data vytvořené (či instalace), nejmladší jsou na začátku:


RPMs méně než tři dny staré

check-packages-1.1-1.alpha Watches for changes between RPM database and actual system Wed Feb 18 09:39:06 1998
check-packages-1.1-1.i386 Watches for changes between RPM database and actual system Wed Feb 18 09:38:39 1998
festival-1.2.1-3a.ppc Festival Speech Synthesis System. General framework for building speech synthesis systems. Wed Feb 18 13:13:32 1998
fetchmail-4.3.7-1.i386 No summary ! Tue Feb 17 21:32:59 1998
freetype-1.0-1.i386 Truetype font rasterizer Wed Feb 18 18:19:48 1998
...

Každý řádek zobrazuje právě jeden balík, barvy jsou použity pro odlišení platforem. První pole je jméno a zárověň také odkaz na balík, pak následuje shrnutí a datum vytvoření (nebo instalace). Oddělovací titulky jsou použity pro specifikování jistých časových hranic - tři dny, týden, dva týdny, měsíc, dva měsíce, ostatní nejsou zobrazeny. Pro vyvarování se vytváření příliž dlouhých stránek může být tato strana rozdělena na několik stránek, pomocí "..." -> odkazu na vršek další stránky..

Stránka indexu podle jmnéna

Tato strana inxeduje všechny balíky pomocí jejich 1. části jejich jména (pozor na malá-velká).


RPM řazené podle jména

158 balíků začínajících písmenem A

122 balíků začínajících písmenem B

162 balíků začínajících písmenem C


Každý řádek je odkaz na stránku zobrazující všechny balíky začínající stejným písmenem a řadí je podle jména:


a2ps-4.3-6 Converts ASCII text into PostScript Linux/i386
a2ps-4.9.8-1A Text to Postscript filter. Linux/ppc
aaa_base-97.12.12-0 S.u.S.E. Linux base package Linux/i386
aaa_dir-97.11.28-0 S.u.S.E. Linux directory structure Linux/i386
aboot-0.5-2 Bootloader which can be started from SRM console Linux/alpha

Formát každého řádku je jméno balíku, shrnutí a obvykle odkazy s barevným rozlišením.

Stránky balíků

Tyto stránky popsané výše jsou pouze indexy jejichž účelem je snadněji najít balík, který vás zajímá. podívejme se na stránku balíku. Obvykle začíná navigačním záhlavím, nádledně jsou nabízeny dva titulky:


netscape-communicator-4.04-3 RPM for i386

From RedHat-5.0 Updates for i386


První z nich je odkaz na lokální kopii balíku. Druhý link vysvětluje původ balíku a obvykle ukazuje do databáze odkud byl balík pořízen. Tento link použijte pokud nedůvěrujete lokální databázi.

Další položka na stránce je tabulka zobrazující většinu informací o balíku:


Název: netscape-communicator Distribuce: Red Hat Linux Biltmore
Verze: 4.04 Údržbář: Red Hat Software
Release: 3 Datum překladu: Fri Jan 23 16:59:22 1998
Skupina: X11/Applications/Networking Překládáno na: porky.redhat.com
Velikost: 14386762 Zdrojový balík: netscape-4.04-3.src.rpm
Balík vytvořil: Red Hat Software
Shrnutí: Netscape Communicator internet browser, news reader, and mail client

Barva pozadí opět vysvětluje původ balíku. Tabulka se snaží zobrazit všechny důležité informace jako:

Obvykle mají balíky malé readme vzsvětlující účel, použití balíku a jiné užitečné informace. Toto je tištěno, pouze pokud je k dispozici.


Netscape Communicator is the industry-leading web browser. It supports
the latest HTML standards, Java, and JavaScript. It also includes
full-featured Usenet news reader as well as a complete email client.

Information on the Netscape Communicator license may be found in the file
/usr/doc/netscape-3-3/LICENSE.update.

Dvě další položky na stránce je série linků na zdroje. Zdroj je obvykle klihovna nebo program. Většina balíků totiž potřebuje další zdroje pro správnou instalaci. Například většina programů potřebuje knihovnu C, ta je pak v seznamu. Naopak instalováním balíku nabízíte nové zdroje na vašem systému umožněním jimým programům je využívat (zejména se to týka knihoven nebo standardních UNIXových programů). Tedy každý program má množinu požadovaných balíků a množinu balíků, které nabízí:


Nabízí

Potřebuje


Každý odkaz v obou seznamech ukazuje na příslušný balík. Pomocí nich snadno dohledáme balíky potřebné pro běh našeho programu, obsahující aktuálně neinstalované zdroje v našem systému.


Varování: tento balík neexportuje správný seznam zdrojů

Zkuste jiný


Některé balíky jsou nesprávně vytvořeny a neexportují správný seznam požadovaných a nabízených zdrojů. Tato zpráva je zde pro umožnění použít vadný balík, ale občas může být optavdu špatný, některé balíky ale nepotřebují nějaké jiné zdroje. Každopádně je lepší následovat odkaz a poohlédnout se po vhodnějším balíku, pokud existuje.

Další položka vysvětluje Copyright spojený s tímto programem:


Copyright

Commercial

Podlední položka na stránce balíku je seznam všech souborů, které balík nainstaluje na vašem systému:


soubory

/etc/X11/wmconfig/netscape-communicator
/usr/bin/netscape
/usr/bin/netscape-communicator
/usr/doc/netscape-communicator-4.04-3
/usr/doc/netscape-communicator-4.04-3/LICENSE
/usr/doc/netscape-communicator-4.04-3/LICENSE.update
/usr/doc/netscape-communicator-4.04-3/Netscape.ad
/usr/doc/netscape-communicator-4.04-3/README
/usr/lib/netscape
/usr/lib/netscape/bookmark.htm
/usr/lib/netscape/dynfonts
/usr/lib/netscape/dynfonts/libTrueDoc.so
/usr/lib/netscape/gnumalloc.glibc.so
/usr/lib/netscape/java
/usr/lib/netscape/java/classes
...

Stránky zdrojů

Stránka zdrojů zobrazuje seznam RPM balíků, které obsahují daný zdroj (soubor, knihovnu). Zobrazuje obvyklé navigační záhlaví, jméno zdroje a seznam balíků:


RPM zdroj libdl.so.1

Poskytováno

ld.so-1.9.5-5.i386 Shared library configuration tool and old dynamic loader Wed Nov 26 11:26:56 1997
ld.so-1.9.5-5.i386 Shared library configuration tool and old dynamic loader Wed Nov 26 11:26:56 1997
jdk-1.1.3-3.i386 Java Developer's Kit Tue Oct 7 19:36:54 1997
ld.so-1.7.14-4.i386 Linux dynamic loader Mon Aug 26 11:38:10 1996
ld.so-1.7.14-5.i386 Linux dynamic loader Fri Jul 18 09:57:53 1997

Jako obvykle, každý řádek dává informace o jednom z balíků, je to jméno, které je také linkem na stránku daného balíku, shrnutí a datum vytvoření (instalace).


Opraveno pro verzi rpm2html 0.70

Český překlad Jan Václavík (Big Johny) help.html.cz, v. 0.63 1998/10/20 19:11

Anglický originál Daniel Veillard, $Id: help.html,v 1.1 1998/02/20 23:59:53 veillard Exp $